Jak wygląda system podatkowy w Norwegii?

Jak w większości krajów Unii Europejskiej rok podatkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Rozliczenie podatkowego zeznania rocznego, tak samo jak w Polsce, należy złożyć do ostatniego dnia kwietnia. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą w Norwegii, a więc przedsiębiorca, zobowiązana jest do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 22%, a przy tym dodatkowo składki na …