Jak wygląda system podatkowy w Norwegii?

Jak w większości krajów Unii Europejskiej rok podatkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Rozliczenie podatkowego zeznania rocznego, tak samo jak w Polsce, należy złożyć do ostatniego dnia kwietnia. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą w Norwegii, a więc przedsiębiorca, zobowiązana jest do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 22%, a przy tym dodatkowo składki na ubezpieczenie społeczne o wartości 11,4%.  Warto wspomnieć, że często formalności związane z Urzędem Skarbowym, zwłaszcza na obczyźnie, w tym podatek Norwegia, bywają niezrozumiałe i zawiłe, a pierwszym utrudnieniem może być bariera językowa.

Jak rozliczyć podatek Norwegia?

Najlepiej w tym celu skorzystać z pomocy specjalnej firmy, która oferuje usługi w zakresie sporządzenia rozliczenia podatkowego, które podatnik pracujący w Norwegii otrzymuje do kwietnia bieżącego roku, aby rozliczyć się za rok poprzedni. Warto samemu nie zadręczać się z rozliczeniem PIT-u i skorzystać ze wsparcia profesjonalnej firmy ATS Anna Stankiewicz, która dysponuje znakomitą kadrą znającą się w dziedzinie podatek Norwegia, i dokumnety rozliczy w mig. Podatek Norwegia może być wyższy od tego naliczonego w Polsce, zatem warto zapoznać się z systemem ulg, który obowiązuje w kraju fiordów. Pamiętaj, że jeśli rozliczenie zeznania rocznego jest dla Ciebie niejasne, a musisz do końca kwietnia złożyć PIT za rok poprzedni, nie zwlekaj i skorzystaj z pomocy wymienionych wyżej specjalistów, na pewno doradzą Ci, jak prawidłowo wypełnić dokument, żeby otrzymać zwrot.

Jak wysoki jest podatek Norwegia?

W Norwegii obowiązują cztery progi podatkowe plus kwota wolna od podatku, zależna od dochodu za rok poprzedni na zeznaniu rocznym. Pierwszy próg podatek Nowegia następuje po przekroczeniu kwoty 180 800 NOK i wówczas wynosi 1,9%. W sytuacji, gdy przekroczymy 254 500 NOK podatek kształtuje się na poziomie 4,2%.  Trzeci status podatkowy to opłata w wysokości 13,2% od dochodu, który przekroczy 639 750 NOK. 16,2% przypisany jest do czwartego progu podatkowego, przy dochodach powyżej 999 550 NOK