Meglio Odtłuszczacz + wybielacz w piance 750 ml

11,76

Opis

Meglio Odtłuszczacz + wybielacz w piance 750 ml

Informacje z opakowania produktu:

Meglio Lo Sgrassatore Odtłuszczacz + wybielacz w piance 750 ml

Odtłuszczacz + Wybielacz – Dogłębna czystość! Efekt wybielający i maksymalna skuteczność na uporczywe plamy w całym domu. Jest doskonały w kuchni do czyszczenia zlewozmywaków, blatów, płytek i kuchenek. Jest przydatny w łazience do mycia i higienizacji toalety oraz do utrzymania czystego i lśniącego prysznica, dzięki swojej skuteczności czyści brud między płytkami. Higienizuje powierzchnie, na których jedzą i bawią się dzieci. Nadaje się do usuwania zabrudzeń z kołnierzyków i mankietów twoich białych koszul oraz plam z innych białych rzeczy.

mocny & skuteczny
odplamia białe ubrania

Instrukcja obsługi: Produkt rozpylić z odległości około 20 cm od powierzchni i następnie przetrzeć wilgotną gąbką. W przypadku uporczywych zabrudzeń pozostawić na kilka minut. Nie stosować na dywany, kolorowe tkaniny, powierzchnie lakierowane oraz tapety. Spłukać bezpośrednio po użyciu z powierzchni metalowych. Nie stosować na gorące powierzchnie, aluminium i drewno. Przed użyciem należy przetestować produkt na małym nie widocznym obszarze.

Przechowywać w temperaturze otoczenia

MEGLIO LO SGRASSATORE ODTŁUSZCZACZ + WYBIELACZ W PIANCE
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zawiera chloran(I) sodu, wodorotlenek sodu.
Może powodować korozje metali. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Nie wdychać mgły/rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwalniania do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi usuwania odpadów z gospodarstwa domowego. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

Zawartość detergentów zgodnie z rozporządzeniem 648/2004/WE: <5% fosforany, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% związki wybielające na bazie chloru, <5% kompozycje zapachowe.

Karta charakterystyki dostępna na www.womax.pl

Opakowanie – Nadające się do recyklingu

750 ml

Aerozol

P.W. „WOMAX"
ul. Warszawska 125
42-200 Częstochowa
tel: +48/343720933
womax@womax.pl

Womax

Wybielacze

afrykańskie zwierzęta, triki na poszerzenie spodni w pasie, 90 eur, ściągacz na metry, krawat zielony butelkowy, dzianina dresowa drapana, bielizna z jedwabiu wiskozowego, fale mechaniczne wzory, gipiura szara, stroje dla dzieci na karnawał, popiel kolor, włosy tape on, świąteczny wzór, rysowanie online

yyyyy